Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

Author name: Ebrat Abogados

FISCALITAT DEL NAIXEMENT I EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT

Quan la propietat sobre un determinat bé es desmembra en dos, és a dir, passa de recaure sobre una única persona la plena propietat a recaure sobre persones diferents un dret d’usdefruit d’una banda i la nua propietat per un altre, aquesta operació tributarà depenent de l’acte pel qual es produeix (herència, compravenda, etc.), i també serà en funció d’aquest acte, la tributació de la posterior extinció de l’usdefruit, o cosa que és el mateix, la consolidació del domini…