Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

A Espanya (igual que en altres països) existeix un grup de persones que tenen dret a una part de la nostra herència pel simple fet de tenir un parentiu amb nosaltres. Aquestes persones són els fills o nets, els pares o avis i el vidu o vídua. Aquestes persones, tindran dret a una part de l’herència, encara que no els haguem deixat res en testament, perquè així ho diu la llei.

Com és el desheretament?


Hi ha determinades situacions en la vida en les quals decidim que no volem deixar res a una determinada persona el dia que morim (el terme és “desheretar”). Per a això, hem de saber que a Espanya els únics motius pels quals podem desheretar a alguna de les persones abans esmentades, i per tant no rebin res de la nostra herència, són:

Com desheretar a un familiar?


Motius comuns pels quals podem desheretar a qualsevol persona del grup familiar:


Per haver estat condemnat en judici per haver atemptat contra la nostra vida o de la nostra família (o haver exercit habitualment violència física o psíquica), ser condemnat per delicte contra la nostra llibertat, integritat moral i llibertat i indemnitat sexual o de la nostra família, haver-nos acusat de delicte falsament, per haver-nos obligat i amenaçat a fer testament o a canviar-ho, o per haver-nos impedit fer testament o ocultar-nos un altre testament posterior.

Com desheretar a un fill o net?


Motius pels quals podem desheretar a un fill o net:


Podrem desheretar a un fill o net (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver-nos negat aliments o haver-nos maltractat (física o psicològicament).

Com desheretar a un pare / mare o avis?


Motius pels quals podem desheretar a un pare/mare o avis:


Així mateix, podrem desheretar als nostres pares o avis (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver perdut aquests la pàtria potestat, haver-nos negat els aliments o haver atemptat un dels pares contra la vida de l’altre sense reconciliació posterior.

Com desheretar al vidu / vídua?


Motius pels quals podem desheretar al vidu o a la vídua:


I finalment, també podrem desheretar al vidu o vídua (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver incomplert greu o reiteradament els deures conjugals, haver perdut la pàtria potestat, haver negat aliments als fills o a nosaltres mateixos o haver atemptat contra la nostra vida sense reconciliació posterior.

Requisits per a desheretar a un familiar


A l’hora de desheretar a alguna de les persones abans citades, cal remarcar la importància de fer testament, expressant a qui volem desheretar i les causes per les quals hem pres aquesta decisió, ja que si no es fa seguint aquestes pautes no podrem desheretar a aquesta persona.

A més es recomana emmagatzemar proves (per exemple, correus o cartes), perquè si en el moment de la nostra defunció el parent desheretat reclamés alguna cosa, serà tasca dels nostres hereus demostrar la certesa dels motius que ens han portat a desheretar a aquesta persona.

Finalment, també hem de tenir en compte que si desheretem a un fill, i aquest fill té fills, seran aquests últims els que tindran dret a la legítima, és a dir, els nostres nets ocuparan el lloc del nostre fill desheretat.

Conclusió sobre el desheretament:


Com hem vist anteriorment, només en uns determinats suposats podem deixar sense absolutament res en la nostra herència el dia que morim a les persones que la llei ens obliga a fer-ho, i per a això haurem de fer-ho complint tots els requisits legals vists anteriorment.

Preguntes freqüents sobre, Com desheretar completament un familiar?

La desheretament només pot tenir lloc per alguna de les causes que expressament assenyala la llei, en funció del parentiu amb la persona difunta, i només es pot fer mitjançant testament. Un exemple de causa per desheretar un fill o descendent és haver-lo maltractat d’obra o injuriat greument de paraula.

Es pot establir la desheretació a través de la redacció d’un testament, amb expressió la causa específica de desheretament, i designant nominalment el familiar que volem desheretar.

Sí, amb testament es pot desheretar un fill. Com es comenta anteriorment, s’haurà de fer únicament mitjançant testament, designant el fill que desheretem i la causa per la qual el desheretem. També es recomana recopilar proves en vida del testador perquè així sigui més fàcil provar la causa de desheretament.

Segons el Codi Civil, els fills o descendents del desheretat ocupen el seu lloc i conserven els drets d’hereus forçosos respecte a la legítima.

A Ebrat advocats estem al teu costat per ajudar-te en qualsevol procés, analitzem i valorem amb deteniment el teu cas i t’oferim les millors solucions. Contacta’ns en qualsevol moment a través del següent formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible: