Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR (ESPANYA)
 

COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR:

A Espanya (igual que en altres països) existeix un grup de persones que tenen dret a una part de la nostra herència pel simple fet de tenir un parentiu amb nosaltres. Aquestes persones són els fills o nets, els pares o avis i el vidu o vídua. Aquestes persones, tindran dret a una part de l’herència, encara que no els haguem deixat res en testament, perquè així ho diu la llei.

Hi ha determinades situacions en la vida en les quals decidim que no volem deixar res a una determinada persona el dia que morim (el terme és “desheretar”). Per a això, hem de saber que a Espanya els únics motius pels quals podem desheretar a alguna de les persones abans esmentades, i per tant no rebin res de la nostra herència, són:

Motius comuns pels quals podem desheretar a qualsevol persona del grup familiar:

Per haver estat condemnat en judici per haver atemptat contra la nostra vida o de la nostra família (o haver exercit habitualment violència física o psíquica), ser condemnat per delicte contra la nostra llibertat, integritat moral i llibertat i indemnitat sexual o de la nostra família, haver-nos acusat de delicte falsament, per haver-nos obligat i amenaçat a fer testament o a canviar-ho, o per haver-nos impedit fer testament o ocultar-nos un altre testament posterior.

Motius pels quals podem desheretar a un fill o net:

Podrem desheretar a un fill o net (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver-nos negat aliments o haver-nos maltractat (física o psicològicament).

Motius pels quals podem desheretar a un pare/mare o avis:

Així mateix, podrem desheretar als nostres pares o avis (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver perdut aquests la pàtria potestat, haver-nos negat els aliments o haver atemptat un dels pares contra la vida de l’altre sense reconciliació posterior.

Motius pels quals podem desheretar al vidu o a la vídua:

I finalment, també podrem desheretar al vidu o vídua (a més dels motius comuns vists en primer lloc), per haver incomplert greu o reiteradament els deures conjugals, haver perdut la pàtria potestat, haver negat aliments als fills o a nosaltres mateixos o haver atemptat contra la nostra vida sense reconciliació posterior.

A l’hora de desheretar a alguna de les persones abans citades, cal remarcar la importància de fer testament, expressant a qui volem desheretar i les causes per les quals hem pres aquesta decisió, ja que si no es fa seguint aquestes pautes no podrem desheretar a aquesta persona.

A més es recomana emmagatzemar proves (per exemple, correus o cartes), perquè si en el moment de la nostra defunció el parent desheretat reclamés alguna cosa, serà tasca dels nostres hereus demostrar la certesa dels motius que ens han portat a desheretar a aquesta persona.

Finalment, també hem de tenir en compte que si desheretem a un fill, i aquest fill té fills, seran aquests últims els que tindran dret a la legítima, és a dir, els nostres nets ocuparan el lloc del nostre fill desheretat.

CONCLUSIÓ:

Com hem vist anteriorment, només en uns determinats suposats podem deixar sense absolutament res en la nostra herència el dia que morim a les persones que la llei ens obliga a fer-ho, i per a això haurem de fer-ho complint tots els requisits legals vists anteriorment.