Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

QUI SOM

Ebrat Abogados

Bufet d’advocats amb dilatada experiència en herències i testaments.
Especialistes en dret tributari (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats,
IVA, Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre el Patrimoni, entre d’altres).
El despatx també ofereix assessoria integral a les empreses.

Alejandro Ebrat
Advocat – Soci Fundador

Patricia Ebrat
Advocada – Sòcia

Alex Ebrat
Advocat – Soci

Mireia Ramon
Advocada – Sòcia

Juan Noguera
Advocat

Laura Vinielles
Advocada

Ana Rodríguez
Dir. de Comptabilitat

Carmen del Rio
Dir. de Comptabilitat

Paqui Sanz
Administració