ÀREES DE PRÀCTICA

DRET SUCCESSORI CATALÀ

• Estudi i planificació fiscal de les herències
• Elaboració de testaments
• Resolució de temes conflictius entre els hereus i reclamació de llegítimes
• Elaboració d'escriptures d'acceptació d'herències i de donacions
• Tràmits relacionats amb la herència

 

DRET MERCANTIL

• Assessorament als òrgans d'administració
• Constitució de societats, fusió, dissolució
• Compra venda d’accions i participacions
• Renovació d’administradors, ampliacions i reduccions de capital, canvis de domicili
• Control i manteniment dels llibres d'actes
• Assistència a juntes d'accionistes, impugnació d'acords socials

 

DRET LABORAL

• Estudi de modalitats de contractació
• Assessorament general d'assumptes d'índole social
• Gestió de nòmines, assegurances socials
• Legalització de noves empreses
• Gestió d'altes i baixes en la Seguretat Social
• Estudi dels convenis col·lectius

 

 

DRET CIVIL

• Negociació i redacció de tot tipus de contractes, arrendaments, compravendes, permutes, préstecs, etc.
• Divorcis i separacions. Acords extrajudicials. Negociacions. Redacció de convenis amb transcendència tributària
• Reclamacions per danys, reclamació de morosos, etc.
• Creació i manteniment de societats civils, associacions i fundacions

 

DRET FISCAL

• Assessorament permanent fiscal a les empreses, societats i particulars
• Declaracions de renda, IVA, successions i societats
• Alta, baixa i modificacions d'empreses
• Assistència personal en les inspeccions d'hisenda
• Orientació comptable, anàlisi de balanços, estudis d'inversions financeres

 

PROTECCIÓ DE DADES

• Adaptació i manteniment de la seva empresa a la legislació de protecció de dades

Ebrat Abogados © 2017 | Política de Privacitat |
C/ Muntaner, 181, Pral. 3ª, 08036, Barcelona | +34 93 439 79 50 |

Diseño y Desarrollo Web: Apportunity