Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

EL TESTAMENT

EL TESTAMENT

En el nostre dia a dia és molt comú escoltar la paraula testament, o els famosos problemes amb familiars per herències complicades…. Doncs bé, en aquest article definirem què és el testament, quins tipus de testaments existeixen a Catalunya i com es fa cadascun d’ells. I la pregunta estrella: quan convé fer testament?

El testament és un document legal pel qual una persona ordena el destí i repartiment dels seus béns per quan aquesta mori. En altres paraules, a qui anirà a parar el patrimoni d’aquesta persona en el moment de morir. En el testament podem dir quines propietats van a cadascun dels nostres fills, podem dir quines propietats van al nostre cònjuge, també si volem donar alguna cosa als nostres pares, o si volem fins i tot deixar-li alguna cosa a un amic o al veí. En el moment de morir, si el testament està ben fet, el que posi en el testament seran les regles del joc per repartir el patrimoni.
De manera addicional, en el testament podem posar condicions, precs, fins i tot obligacions de realitzar alguna cosa en concret, per exemple, donar alguna cosa als teus fills amb l’obligació de vendre’l en un determinat termini.

El testament més comú és el notarial (obert), en el qual, de forma posterior a la lectura del notari del contingut del mateix, la persona signa aquest testament. Un cop signat, el notari passa part al registre de darreres voluntats, de manera que quedi constància d’aquest testament, i en el moment de morir consti en el certificat que demanin els hereus. És a dir, és molt difícil que es perdi. El testament davant del notari pot ser obert (el comentat anteriorment) o tancat (la persona lliura un sobre tancat al notari i aquest el guarda).

Hi ha un altre tipus de testament, que és l’hològraf, i és el que es redacta a mà. Aquest testament té el risc de pèrdua doncs, a diferència del notarial, aquest no consta enlloc, i si no apareix un cop morta la persona mai es coneix la seva existència. Addicionalment hi ha documents que poden complementar el testament, com són els codicils o les memòries testamentàries. Un codicil és un annex al testament en el qual, sense nomenar hereus, pots ordenar la destinació de determinats béns o establir alguna condició extra. La memòria testamentària també pots ordenar la destinació de determinats béns, però amb el límit del 10% del patrimoni.

I, finalment, pel que fa a l’última pregunta: quan convé fer testament? La resposta és a partir que una persona tingui patrimoni, encara que sigui un immoble o una plaça d’aparcament sol.
Els riscos de no fer testament són molt elevats, ja que si no fas testament serà la llei qui digui a qui va a parar la teva herència, i la llei no evitarà que els teus hereus es discuteixin (i tu en canvi sí que pots evitar-ho), o que vagi a parar a la teva nora abans que als teus nets (i tu també pots evitar-ho), o qui farà de tutor dels teus fills si aquests són menors d’edat, entre altres possibles riscos.
Per tant, si vols deixar ben lligada la teva herència, és imprescindible fer testament.