QUI SOM

Ebrat Advocats

Bufet d'advocats amb dilatada experiència en herències i testaments.
Especialistes en dret tributari (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats,
IVA, Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre el Patrimoni, entre d’altres).
El despatx també ofereix assessoria integral a les empreses.

 Alejandro Ebrat
Advocat – Soci Fundador

Juan Noguera
Advocat

Mireia Ramon
Advocat – Soci

Javier Lechuga 
Advocat

Patricia Ebrat
Advocat – Soci

Laura Vinielles
Graduada en Dret

Alex Ebrat
Advocat – Soci

Ana Rodríguez
Dir. de Comptabilitat

Ebrat Abogados | Política de Privacitat |
C/ Muntaner, 181, Pral. 3ª, 08036, Barcelona | +34 93 439 79 50 |