GUIA PRÀCTICA PER ACCEPTAR I ADJUDICAR UNA HERÈNCIA

Pas I. L’ acceptació d’una herència requereix, en primer lloc, l’obtenció dels documents següents: Certificat de defunció. Certificat d’últimes voluntats: En aquest certificat es constata si el causant va atorgar o no testament i, en cas que n’ hagués atorgat diversos, quin és l’últim que va atorgar i, per tant, el vàlid. Certificat d’assegurances de cobertura de mort.