GUIA PRÀCTICA PER ACCEPTAR I ADJUDICAR UNA HERÈNCIA

Cal realitzar una sèrie de Passos per a l’Acceptació i Adjudicació d’una Herència, com l’obtenció de certificats, inventari de…