COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR (ESPANYA)

COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR: A Espanya (igual que en altres països) existeix un grup de persones que tenen dret a una part de la nostra herència pel simple fet de tenir un parentiu amb nosaltres. Aquestes persones són els fills o nets, els pares o avis i el vidu o vídua. Aquestes persones, tindran dret a una part de l’herència, encara que no els haguem deixat res en testament, perquè així ho diu la llei.